• پرینت

اولین خرده فروش برق

گروه تانیر به عنوان اولین خرده فروش برق، امکان فروش برق به مشتریان را در سطح شهر تهران داراست. این گروه با توجه به نیروگاههای تولید برق خود در شهر تهران، میتواند علاوه بر فروش برق به شبکه سراسری، مستقیما برق تولیدی را به مشترکین برق تحویل دهد. لازم به ذکر است که گروه تانیر پیش از این از سال 1384 به عنوان اولین شرکت توزیع خصوصی در ایران، برق تولیدی نیروگاه خود را به مشترکین خود در شهرک صنعتی نظراباد ارائه می کرده است.