• پرینت

 

مشاوره مهندسی

قابلیت اطمینان، کارایی بالا، کاهش آلودگی های زیست محیطی، انعطاف پذیری و امنیت قابل قبول از مشخصات یک سیستم تولید انرژی ایده آل است و البته در جهانی که با سرعت زیادی در حال تغییر است، نیازهای جامعه، وضعیت بازار، مقررات زیست محیطی و خدمات متناسب هم از اهمیت بالایی برخوردار خواهند بود. سابقه فعالیت گسترده در طرح ریزی و اجرای پروژه های نیروگاهی با تکیه بر فن آوری تولید پراکنده، شرکت تانیرتک را در ارائه راه حل های مطمئن و به صرفه در زمینه ی خدمات مرتبط با انرژی یاری کرده است. هر قرارداد مشاوره، با توجه به نیازهای مشتری و در راستای استراتژی شرکت تانیرتک مبنی بر همکاری نزدیک با وی تنظیم می شود که این روند به بازدهی بیشتر در طراحی و نصب می انجامد.