• پرینت

 

نصب و راه اندازی

تمامی مراحل عملیات نصب و راه اندازی توسط مهندسین مجرب و کارآزموده سرپرستی و اجرا می شود. در صنایع مرتبط با انرژی، آنچه بهترین سخت افزار موجود در بازار را از نازل ترین نمونه موجود در بازار ناکارآمدتر می نماید اجرای نادرست عملیات نصب و راه اندازی است در حالی که با نصب و راه اندازی شایسته یک دستگاه معمولی هم، می توان به بهره گیری حداکثری از آن امیدوار بود. آنچه شرکت تانیر برای شما به ارمغان می آورد، ایجاد اطمینان خاطر در از دست ندادن پتانسیل و قابلیت های تجهیزات خریداری شده است.