• پرینت

 

پروژه های صنعتی

یکی از موثرترین راه کارهای تامین انرژی صنایع و کارخانجات مختلف، تولید برق در محل مصرف یا به عبارتی تولید پراکنده می باشد. صنایع پر مصرف با سرمایه گذاری به منظور احداث نیروگاه خصوصی در محل کارخانه خود، از فواید تولید پراکنده شامل: کاهش هزینه های خرید انرژی، کاهش نگرانی ناشی از نوسانات نرخ انرژی، افزایش قابلیت اطمینان، بهبود کیفیت توان و ... برخوردار خواهند شد. همچنین صاحبان صنایع قادرند در طول شبانه روز و در زمان کاهش میزان مصرف داخلی خود، انرژی اضافی تولید شده را از طریق شبکه سراسری و در قالب قراردادهای خرید تضمینی برق با شرکت توانیر، به فروش رسانده و یک منبع درآمدی جدید برای بنگاه اقتصادی خود ایجاد نمایند.

 

    پروژه های صنعتی ظرفیت (مگاوات)

  شرکت کابل سازی

2

  شرکت تولید کننده مواد شوینده

4

  صنایع غذایی (CCHP)

5

  شرکت تولید کننده مواد غذایی (CHP)

1
  کارخانه لبنیات

5

  کارخانجات ریخته گری

35

  شرکت های فعال در زمینه خدمات انرژی

75

  شرکت تولید کننده محصولات شیمیایی

6

  کارخانه تولید روغن نباتی

4

  شرکت داروسازی

1

  شرکت تولید کننده لوله و اتصالات

4

  شرکت ساختمانی

4

  کارخانه ساخت تجهیزات صنایع برق

4

  کارخانجات تولید پوشاک، ریسندگی و نساجی 27
مجموع ظرفیت: 177 مگاوات

 

برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر پروژه، روی آن کلیک کنید.