• پرینت

راه اندازی و تست سیستم CHP نیروگاه حکمت

در آذرماه سال 92 با توجه به آماده شدن مصرف کننده حرارتی مجموعه حکمت ، سیستم بازیافت حرارت نیروگاه حکمت، توسط شرکت تانیر تک راه اندازی و با موفقیت آزمایش شد. علیرغم نصب این سیستم در سال 91، با توجه به آماده نبودن شرایط، راه اندازی این سیستم تا این تاریخ به تعویق افتاده بود.