• پرینت

نیروگاه 4 مگاواتی CHP برج میلاد

 

MTU Report  به پوشش خبری از نیروگاه 4 مگاواتی میلاد پرداخت این سایت خبری با توضیحاتی درباره برج میلاد و سپس تشریح نیروگاه احداث شده توسط تانیر تک گزارش خود را به پایان رسانده ، می توانید گزارش کامل را در لینک زیر مطالعه بفرمایید :

MTU Report : Reaching for the sky

 


 

1 2 برج میلاد