• پرینت

آغاز فاز بهره برداری نیروگاه پست ارمشهر

نیروگاه تولید پراکنده احداث شده توسط متخصصان تانیرتک در پست فوق توزیع ارمشهر (منطقه تهرانپارس) با ظرفیت تولید 10 مگاوات توان الکتریکی، به مرحله بهره برداری رسید. مولدهای استفاده شده در این نیروگاه محصول شرکت GUASCOR اسپانیا بوده و عملیات ساخت، نصب و راه اندازی این نیروگاه، در تاریخ 22 آذرماه 1391 به اتمام رسید.

پس از انجام تست های راه اندازی، هم اکنون انرژی الکتریکی تولیدی نیروگاه، با نظارت و کنترل کارشناسان بهره برداری شرکت تانیرتک، پس از افزایش ولتاژ خروجی به سطح 20 کیلوولت، به شبکه سراسری برق کشور تزریق می شود.

eramshahr1 eramshahr2 eramshahr3