• پرینت

آماده سازی نهایی نیروگاه 13 مگاواتی خوارزمی

آماده سازی نهایی نیروگاه 13 مگاواتی خوارزمی جهت راه اندازی در بهمن 92: نیروگاه 13 مگاواتی شرکت تانیر مستقر در شهرک صنعتی خوارزمی  در شرق تهران، با تامین مالی صورت گرفته، مراحل نهایی نصب خود را سپری می کند تا در بهمن ماه سال جاری راه اندازی و در مدار تولید برق قرار بگیرد. این نیروگاه بصورت کاملا کانتینری طراحی و ساخته شده است که این امر تاثیر قابل توجهی در کاهش زمان نصب و هزینه های آن دارد. مراحل ساخت مولدهای کانتینری، کاملا در کارگاه این شرکت انجام شده است.