• پرینت

 

بهره برداری

سابقه چندین ساله شرکت تانیرتک در بهره برداری از اولین نیروگاه مقیاس کوچک ایران، که با فروش برق و بهره برداری از شبکه محلی در شهرک صنعتی نظرآباد همراه است نشانه گویایی از توانایی این شرکت در بهره برداری از تاسیسات نیروگاهی است. همراه با این سابقه قابل قبول، وجود قراردادهای متعدد بهره برداری، نگهداری و تعمیرات با صاحبان نیروگاه های تولید پراکنده، به منظور برون سپاری عملیات بهره برداری، مزیت دیگر شرکت تانیرتک در خدمت رسانی به مشتریان می باشد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که کل عملیات بهره برداری به گونه ای با حداقل هزینه همراه باشد که مسائل مهمی از جمله امنیت، قابلیت اطمینان و دسترسی بالا دچار خدشه نشوند. البته بهترین پاسخ مسئله با استفاده بهینه از دانش فنی، نیروی انسانی ماهر و مواد مصرفی استاندارد بدست خواهد آمد.