• پرینت

 

نام پروژه: نیروگاه پست شوش

 

خدمات مهندسی تانیرتک وضعیت
طراحی مهندسی و طرح اتصال اتمام - زمستان 91
نصب در حال انجام
بهره برداری پس از اتمام نصب
نگهداری و تعمیرات پس از اتمام نصب

 مشخصات پروژه

 •  محل: تهران – پست فوق توزیع شوش
 •  دسته بندی پروژه: نیروگاه های پست های تهران
 •  نوع مولد(ها): Guascor SFGM
 • ظرفیت مولد(ها): 1025 کیلو وات
 • تعداد مولد(ها): 25

 ویژگی ها

 

 • اولین نیروگاه 25 مگاواتی داخل پست های شهر تهران
 • استقرار در محوطه صنعتی/مسکونی
 • طراحی نیروگاه با در نظر گرفتن مسایل فنی مربوط به بهره برداری، نگهداری و تعمیرات
 • اتصال به شبکه کنترل و مونیتورینگ مرکزی دفتر تانیرتک
 • امکان تغذیه جزیره ای منطقه
 • قابلیت استفاده از CHP برای گرمایش

Image Caption
Image Caption
Image Caption